Pompy ciepła - pytania i odpowiedzi

 

Pompy ciepła budzą wiele powtarzających się pytań w rozmowach z Klientami oraz na forach w internecie,
dlatego zebraliśmy najpopularniejsze z nich i odpowiadamy na nie poniżej.

 

1. Pompy ciepła, dofinansowanie z programu "Czyste powietrze" ?

Pompy ciepła powietrze-woda kwalifikują się do programu "Czyste powietrze", w którym można uzyskać nawet 100% dofinansowania kosztów inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania dotyczy pompy ciepła o podwyższonej sprawności energetycznej, który to wymóg spełniają praktycznie wszystkie montowane przez nas urządzenia.

Warto pamiętać, że tylko nowe pompy ciepła kwalifikują się do programu Czyste Powietrze, a stopień dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta. Podstawowy poziom dofinansowania to obecnie 55% jednak nie więcej niż 19360 złotych (stan marzec 2023). Kwalifikacja do programu Czyste Powietrze oraz stopień dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta.

 

2. Jakiej mocy pompa ciepła ?

Odpowiedż na to pytanie jest łatwa - odpowiednia do budynku. Powierzchnia ogrzewana budynku ("mam dom 140m2, proszę o dobrór pompy") to tylko jeden z wielu czynników wpływających na dobór mocy pompy ciepła i nie wystarczy nam do udzielenia odpowiedzi. W dużym uproszczeniu możemy określić moc pompy ciepła znając zapotrzebowanie budynku na ciepło, jednak ważny jest również rodzaj ogrzewania. Inna moc będzie potrzebna dla ogrzewania wysokotemperaturowego, a inna dla niskotemperaturowego lub mieszanego. Przy doborze pompy ciepła znaczenie ma to, w jakiej strefie położony jest budynek, równie ważna jest też sama pompa ciepła i jej wydajność w zestawieniu z innymi pompami ciepła. Część producentów stosuje oznaczenia wskazujące najwyższą możliwą do uzyskania moc, jednak zdarza się, że jest to moc przy temperaturze powietrza zazwyczaj nie wymagającej włączania ogrzewania w budynku (np. +20oC lub nawet +25oC).

Uznany producent, jakim jest Panasonic nieprzypadkowo posiada w swojej ofercie różne typy pomp o nominalnej mocy 9kW. Różnią się one znacznie swoją wydajnością i tym samym są przeznaczone do różnych budynków, nawet jeśli każdy ma taką samą powierzchnie.

Prosty wniosek jest taki, że moc pompy i urządzenie dobieramy zawsze do konkretnego budynku.
Chcesz dowiedzieć się jakiej mocy potrzebujesz pompę ?
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego -   731 650 900

 

3. Czy użytkowanie pompy ciepła jest drogie ?

Odpowiadając na to pytanie trzeba ustalić co rozumiemy jako tanie, a co uznajemy za drogie i tutaj najlepiej posłużyć się porównaniem do kosztów ogrzewania z wykorzystaniem innych źródeł energii. Dla jednego użytkownika 3.000 złotych za sezon to dużo, dla innego 12.000 złotych to niewiele, ale porównując koszty ogrzewania tego samego domu pompą ciepła i węglem możemy już łatwo ocenić, które rozwiązanie jest droższe, a które tańsze.

Zdecydowany wpływ na koszt użytkowania pompy ciepła ma stopień docieplenia budynku i rodzaj ogrzewania. 

W budynkach dobrze docieplonych, z ogrzewaniem podłogowym zużycie prądu na cały sezon może być na poziomie nawet 12kWh/m2

W przypadku wykorzystania pompy ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej w dedykowanym do pomp ciepła zbiorniku CWU o dużej powierzchni wężownicy podgrzanie 1m3 wymaga mniej niż 10 kWh w sezonie letnim. Stosując licznik dwutaryfowy to zaledwie 3 złote, kiedy podgrzanie ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych kosztuje nawet 40 złotych za 1 m3 .  

Porównując koszty ogrzewania domu pompą ciepła z ogrzewaniem domu gazem warto pamiętać o kosztach stałych związanych z posiadaniem przyłącza gazowego. Rocznie, to może być nawet 600 złotych, czyli tyle ile kosztuje podgrzanie ciepłej wody dla 4 osób, przy pomocy pompy ciepła, nawet przez 12-15 miesięcy. Stosując jeszcze inne porównanie można stwierdzić, że roczny koszt utrzymania przyłącza gazowego to tyle, ile jeden z naszych klientów wydaje na ogrzanie pompą ciepła o mocy 7kW domu o powierzchni 140m2 w ciągu dwóch najzimniejszych miesięcy w roku.

Jeśli posiadacie Państwo fotowoltaikę rozliczaną według "starych zasad" to nadprodukcja dodatkowo obniży koszt ogrzewania pompą ciepła.

 

4. Pompa ciepła typu split, czy pompa ciepła typu monoblok?

Odpowiedź zależy od wielu czynników, a podstawowym są warunki montażu. Część producentów wprowadza różnice w wyposażeniu pomp w zależności od typu, zdarza się też, że niektóre modele monoblok nie mają odpowiedników o takiej samej mocy w wersji split.

Generalnie zaletą pomp ciepła typu split jest brak konieczności wyprowadzania instalacji z czynnikiem grzewczym (wodą) poza budynek, czyli brak jest ryzyka zamarznięcia wody przy długotrwałym braku prądu. Inną zaletą pompy ciepła typu split jest mniejsza waga jednostki zewnętrznej, niż jednostki monoblok, mamy więc możliwość łatwiejszego zawieszenia takiej jednostki na ścianie, tam gdzie jest to niezbędne.

Zaletą pompy ciepła typu monoblok jest brak jednostki wewnętrznej, idealne rozwiązanie w domach o ograniczonej przestrzeń na instalację wewnątrz budynku.

Kolejny ważny aspekt to kwestia czynnika chłodniczego i związanych z nim wymogów. Najpopularniejsze występujące czynniki to R410a, R32, oraz R290. Związane z tymi czynnikami niedogodności są mało istotne w monoblokach, ale mogą ograniczać wykorzystanie jednostek typu split. Dawniej powszechnie stosowany czynnik R410a ma wysoki ekwiwalent CO2 i w przypadku urządzeń typu split, które nie są uznawane za hermetyczne, może oznaczać konieczność zarejestrowania urządzenia w CRO (Centralnym Rejestrze Operatorów) co dla użytkownika oznacza dodatkowe obowiązki formalne. Powszechnie stosowany czynnik R32 jest dla odmiany czynnikiem palnym, wymagającym odpowiedniej wentylacji i odpowiedniej powierzchni pomieszczenia, w którym montowana jest jednostka typu split. Czynnik R290 występuje w pompach ciepła w ilości wymuszającej stosowanie wyłącznie w jednostkach montowanych na zewnątrz.

Jak widać z powyższego, w niektórych zastosowaniach lepsza będzie jednostka split, a w innych monoblok.

 

5. Czy pompy powietrze-woda są gorsze od gruntowych pomp ciepła?

Patrzac na wiele kryteriów można stwierdzić, że pompy powietrze-woda są nawet lepsze. Są zdecydowanie tańsze w montażu, nie wymagają prac ziemnych, czerpią energię z powietrza, czyli nie są podatne na zjawisko wychładzania gruntu, jakie może wystapić przy wieloletniej eksploatacji pomp gruntowych. Zwolennicy gruntowych pomp ciepła wskazują na fakt, że pompy gruntowe mają prawie stałe COP (w uproszczeniu ilość energii wyprodukowenej przez pompę w stosunku to energii przez nią pobranej), a pompy powietrze-woda mają COP zależne od temperatury powietrza. W niskich temperaturach pompa gruntowa rzeczywiście będzie miała wyższe COP jednak, kiedy na zewnątrz temperatury są wyższe (wiemy jak wyglądają nasze zimy) COP uzyskiwane przez pompy powietrzne będzie wyższe.

 

6. Czy można zamontować mocniejszą lub słabszą pompę niż wymaga tego budynek ?

Można zamontować słabszą pompę ciepła niż wymaga tego budynek wtedy, kiedy nie będzie ona jedynym źródłem ciepła, w szczególności jeśli ma współpracować z kotłem gazowym lub olejowym. Powietrzne pompy ciepła pracują najbardziej wydajnie w temperaturach powyżej 0C niejednokrotnie osiągając COP zbliżone do 6, zatem zastosowanie innego źródła ciepła dla niższych temperatur może być dobrym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia. Zazwyczaj jednak pompy wyposażone są w grzałki elektryczne, które stanowią dodatkowe źródło ciepła w bardzo niskich temperaturach ( poniżej -8C dla III strefy klimatycznej ).

Montaż przewymiarowanej pompy ciepła ma sens tylko wtedy, kiedy zamierzamy przeprowadzić rozbudowę budynku w bliskiej perspektywie. W przeciwnym wypadku pompa o zbyt dużej mocy będzie pracować krótkimi cyklami, co jest niekorzystne dla trwałości sprężarki, jak również powoduje nieekonomiczną pracę. Zazwyczaj mocniejsza pompa jest również droższa w zakupie.

 

7. Jak to możliwe, że dobrana pompa ma niższą moc niż pompa zamontowana w domu obok, wybudowanym przez tego samego dewelopera, według identycznego projektu ?

Moc nominalna pompy zależy od urządzenia, określana jest ona w różny sposób w zależności od producenta. Najłatwiejszym sposobem porównania mocy poszczególnych pomp jest ustalenie jaką moc generują przy +7oC, +2oC i -20oC.

Z analizy dostępnych danych różnych producentów pomp ciepła wynikają ciekawe spostrzeżenia. Pompa Panasonic T-Cap o mocy nominalnej 9kW może generować 8,9kW ciepła przy temperaturze -20oC wyłącznie przy wykorzystaniu sprężarki, kiedy równocześnie pompa innego producenta o mocy nominalnej 14kW w tych samych warunkach temperaturowych generuje 5,7kW ciepła przy wykorzystaniu sprężarki. W obu przypadkach moc nominalna odnosi się do maksymalnej możliwej do uzyskania wartości, jednak sposób oddawania mocy jest zupełnie różny. Z tego powodu w jednym przypadku możemy mieć pompę 12kW, gdzie w takim samym domu obok pojawi się pompa 7kW. Co więcej, teoretycznie mocniejsza pompa może wspomagać się wbudowana grzałką elektryczną o mocy 6kW już od np. -6oC kiedy słabsza, według oznaczeń, pompa uruchomi wbudowaną grzałkę o mocy 3kW dopiero w temperaturach poniżej -11oC.

Oczywiście zastosowanie pomp o tak różnych parametrach do tego samego budynku nie musi oznaczać błędu w doborze, wystarczy, że jeden z budynków korzysta z ogrzewania niskotemperaturowego, kiedy w drugim jest system mieszany. Znaczenie ma również wykorzystanie budynku, istnienie innych źródeł ciepła, rodzaj wentylacji, czy oczekiwana temperatura wewnątrz.

 

8. Czy montaż grzałek elektrycznych podgrzewające wodę w buforze jest lepszym pomysłem niż montaż pompy ciepła ?

Oczywiście jest to tańsze rozwiązanie w montażu, tak jak tańsze w montażu są grzejniki elektryczne od grzejników wodnych. Sporo droższe jest jednak użytkowanie takich grzałek elektrycznych. Pompa ciepła zużywa 3 - 4,5 razy mniej energii niż grzałki elektryczne, oznacza to, że w sytuacji, w której pompa ciepła zużyje 5.000 kWh w ciągu sezonu, porównywalnej wydajności grzałki elektryczne zużyją co najmniej 15.000 kWh. Koszt używania grzałek będzie zatem 3x wyższy. Przy stale rosnących cenach energii elektrycznej ta różnica kosztów będzie się powiększać. Można przyjąć, że montaż pompy ciepła bez wykorzystania dotacji, zamiast montażu grzałek elektrcznych zwróci się po 3-4 latach, a korzystając z programu Czyste Powietrze nawet po 2 latach.

Dodatkowy zysk z montażu pompy ciepła pojawi się przy wykorzystaniu jej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 3-4 osobowa rodzina korzystająca z podgrzewacza z grzałką elektryczną zużyje rocznie około 1.500 - 2.000 kWh prądu. Wykorzystując do podgrzania ciepłej wody pompę ciepła będzie potrzebne 400 - 600 kWh, czyli roczne oszczędności wyniosą nawet 1000 złotych przy obecnych cenach energii.

 

9. Co zyskuję dzięki posiadaniu pompy ciepła ?

Z pytań powyżej widać, że pompy ciepła powietrze - woda, to wygoda, niskie koszty użytkowania, spora elastyczność w doborze odpowiedniej jednostki, możliwość uzyskania dotacji i brak zanieczyszczeń z naszego komina. Jeśli jesteś na etapie budowy domu, to decydując się na pompę ciepła unikasz wydatków na inne przyłącza lub miejsce magazynowania "opału".

 

10. Pompa ciepła tylko z fotowoltaiką ?

Nie, nie tylko, choć jeśli posiadasz zbyt duża instalację fotowoltaiczną to pompa ciepła pomoże wykorzystać nadprodukcję prądu.

Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania pompy ciepła jest rozwiązaniem mało efektywnym z powodu zupełnie różnych miesięcy największej produkcji prądu i największego zużycia prądu.

Największą produkcję prądu z instalacji fotowoltaicznej w Polsce mamy w letnich miesiącach, kiedy pompa ciepła zazwyczaj nie jest wykorzystywana.  Z kolei okres kiedy pompa zużywa największe ilości energii (grudzień, styczeń) jest czasem kiedy fotowoltaika produkuje najmniejsze ilości prądu. Oznacza to, że działanie pompy ciepła opiera się głównie o prąd z sieci, a wykorzystanie produkcji prądu z fotowoltaiki odbywa się poprzez zużywanie nadprodukcji z miesięcy letnich. Sytuacja jest znacznie korzystniejsza jeśli używamy pompy ciepła latem do chłodzenia pomieszczeń, wtedy fotowoltaika bezpośrednio pomoże zniwelować koszty działania pompy ciepła.

 

11. Jakie dane są potrzebne do obliczenia mocy pompy ciepła i jej przypuszczalnego zużycia prądu ?

Zdecydowanie parametr określony jako zapotrzebowanie budynku na ciepło z charakterystyki energetycznej budynku lub dane o faktycznym zużyciu węgla, gazu, oleju, pelletu lub prądu właściwego dla dotychczasowego źródła ciepła. Ważne są również lokalizacja budynku, oczekiwana temperatura w pomieszczeniach, typ ogrzewania oraz ewentualne zmiany względem projektu budynku, które nie są uwzględnione w charakterystyce energetycznej. Na podstawie takich danych można dobrać odpowiedni model pompy ciepła, a następnie określić przewidywane roczne zużycie prądu.

 

12. Bufor - konieczny, czy niepotrzebny ?

Jak sama nazwa wskazuje bufory to urządzenie separujące, pośredniczące lub łagodzące. W układach hydraulicznych z pompami ciepła ma za zadanie umożliwić poprawną współpracę z instalacją grzewczą. Najczęstszą przyczyną stosowania bufora jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego przepływu i objętości zładu. Innym przypadkiem zastosowania bufora jest chęć zmagazynowania ciepła na wypadek potrzeby wykorzystania ilości ciepła przekraczającego chwilowe możliwości pompy ciepła.

Kiedy bufor jest konieczny:

Kiedy bufor jest zbędny? Najczęściej dotyczy to instalacji o dużej pojemności, bez automatyki regulującej obiegami np. ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe z dużymi przekrojami rur.

 

13. Czy montaż pompy ciepła oznacza zmianę charakterystyki energetyczej budynku ?

TAK!

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków Art.14 ust.2 montaż pompy ciepła w miejsce innego źródła ciepła, lub jako uzupełnienie innego źródła ciepła wpływa na charakterystykę energetyczną budynku i powoduje utratę ważności poprzedniego świadectwa, nawet jeśli nie upłynął 10-letni termin jego ważności.

 

14. "Serwis fabryczny", czy "serwis instalatora", co lepsze ?

To pytanie pojawia się głównie z powodu niezrozumienia modelu serwisowego jaki stosują dystryburorzy na danym rynku. Żródłem wątpliwości są jednak sami dystrybutorzy starający się wskazać, że produkt z serwisem "fabrycznym" jest lepszy od tego, w którym serwisantem "pierwszego kontaktu" jest instalator.

W rzeczywistości każdy system ma wady i zalety. Serwis fabryczny (czytaj: dystrybutora) nie zna Twojej instalacji tak jak instalator, który ją wykonał. Serwis dystrybutora nie jest obecny w każdym mieście, ma pod soba wszystkie instalacje w Polsce, a o cenach z serwisantem nie ma co dyskutować.

Serwis w którym to instalator zajmuje się Twoją instalacją pozbawiony jest wymienionych powyżej wad, ale może nie być dostepny 24h na dobę i może nie potrafić poradzić sobie z każdą awarią.

Najlepszą opcją wydaje się serwis, w którym to instalator zajmuje się podstawowymi zgłoszeniami, ale jest wspierany przez serwis autoryzowany i serwis centralny. Taki model wymaga jednak dobrego, zaangażowanego dystrybutora, który potrafi współpracować z instalatorami.

Jeśli zgłosisz się do nas po dobór i wycenę pompy ciepła chętnie przybliżymy ten aspekt

 

15. Czy UE zakaże czynników, które są w pompach ciepła i uniemożliwi użytkowanie pomp ciepła?

Ostatnio pojawiły się takie informacje, jednak są bardzo nieprecyzyjne. W pompach ciepła powietrze-woda montowanych w Polsce przeważają dwa czynniki - R410a i R32, a coraz częściej pojawia się R290, czyli propan. Zgodnie z doniesieniami prasowymi UE ma zamiar zakazać używania R410a i R32, jak również innych czynników z grupy F-gazów. Brzmi poważnie, ale trzeba zwrócić uwagę na rzeczywistość, w której już dzisiaj ogranicza się użycie i wprowadzanie F-gazów poczynając od tych o najwyższym wskaźniku GWP. Ograniczanie dotyczy wprowadzania na rynek nowych urządzeń, jednak nie oznacza zakończenia serwisowania i napraw urządzeń już zamontowanych. Oczywiście wraz ze zmniejszeniem dostępności danego czynnika (kontyngenty) serwisowanie stanie się droższe i naprawa najstarszych urządzeń nie będzie uzasadniona ekonomicznie.

Warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii w kontekście pomp ciepła - te same czynniki są w klimatyzatorach domowych, a tu nikt nie podnosi alarmu, że zmiana rozporządzenia UE doprowadzi do problemów z użytkowaniem. Co więcej aktualnie szerzej wprowadzany w pompach ciepła czynnik R290 (propan) może być stosowany bez problemu, z uwagi na możliwość zaprojektowania urządzenia w taki sposób, aby cały czynnik był poza budynkiem. Takiej możliowści nie ma w przypadku klimatyzatorów split - tu czynnik krąży między jednostką zewnętrzną, a tą w budynku. Czy zatem rozporządzenie UE uniemożliwi użytkowanie pomp ciepła jakie mamy zamontowane w naszych domach? Raczej nie, bo w pierwszej kolejności ograniczyłoby użytkowanie klimatyzatorów split, których jest wielokrotnie więcej niż pomp ciepła.

 

16. Czym jest pompa określana jako split hydrauliczny?

To pompa ciepła będąca rozwiązaniem łączącym cechy urządzeń split i monoblok, w której cały układ chłodniczy został umieszczony w jednostce zewnętrznej (tak jak w monobloku), a część komponentów została umieszczona w jednostce wewnętrznej. Celem takiego rozwiązania jest wyeliminowanie obecności palnego czynnika chłodniczego w budynku. Jak każde rozwiązanie również to ma swoje wady, czyli wyprowadzenie czynnika grzewczego poza budynek i ryzyko jego zamarznięcia, które należy wyeliminować przez stosowanie zaworów antyzamrożeniowych lub glikolu. Zalety to mniejsza i lżejsza jednostka zewnętrzna oraz mniej pracochłonne prowadzenie podłączeń elektrycznych. Przykładem takiego rozwiązania są pompy ciepła Panasonic serii L

 

17. Czy pompa ciepła zużywa najwięcej prądu na podgrzanie ciepłej wody?

Ogrzewając budynek przy użyciu pompy ciepła i podgrzewając przy jej pomocy ciepłą wodę w najczęstszym przypadku zużycie prądu do ogrzewania będzie 3-4x większe niż zużycie prądu do podgrzania ciepłej wody np. 1500kWh : 450 kWh. Takie są realne wyniki osiągane przez użytkowników, choć w świadectwach charakterystyki energetycznej dla nowych, dobrze docieplonych budynków wyliczone wartości pokazują często większe zapotrzebowanie energii na podgrzanie ciepłej wody niż na ogrzewanie budynku. Dzieje się tak z uwagi na sposób obliczeń w świadectwach, który ma być niewrażliwy na liczbę mieszkańców i ich sposób wykorzystania ciepłej wody.

 

18. Jakie znaczenie w doborze pompy ciepła ma czynnik R290, R32, R410a ?

W rozmowie z klientami często pojawia się temat czynników jakie stosowane są w pompach ciepła. Najczęściej w kontekście zmian w przepisach, o czym piszemy w pytaniu nr 15 jednak czasami rozmowa dotyczy bezpieczeństwa pożarowego. Czynnik R410a jaki był stosowany jeszcze kilka lat temu bardzo powszechnie nie powodował ograniczeń montażowych z uwagi na palność lub wybychowość, jednak wysoki ekwiwalent CO2 powoli wyklucza go nowo wprowadzanych urządzeń. Również obowiązek rejestracji urządzeń split o zawartości czynnika R410a przekraczającej 2,44kg wpływa na stopniowe wygaszanie oferty takich urządzeń. Obecnie na rynku dominuje R32, który niestety jest czynnikiem palnym i tym samym powoduje ograniczenia w stosowaniu urządzeń. Najczęstszym ograniczeniem jest konieczność stosowania dodatkowej wentylacji pomieszczeń o zbyt małej powierzchni podłogi w odniesieniu do ilości czynnika w urządzeniu typu split. W przypadku urządzeń monoblok takie ograniczenia nie występują gdyż cała instalacja chłodnicza jest poza budynkiem i wielkość "kotłowni", w której znajdują się pozostałe komponenty układu orzewania, nie ma znaczenia. Z uwagi na kierunki rozwoju rynku urządzeń chłodniczych w UE producenci rozpoczęli wprowadzanie urządzeń na czynnik R290, czyli propan. Jest to gaz o bardzo niskim ekwiwalencie CO2, czyli idealny ekologicznie, niestety jest palny i wybuchowy. Te cechy wymuszają stosowanie R290 wyłącznie w urządzeniach z układem chłodniczym hermetycznym, zlokalizowanym poza budynkiem. Większość producentów wybiera rozwiązanie monoblok, ale są też urządzenia hydrosplit. Niezależnie od producenta i typu zastosowanego rozwiązania gaz R290 wymaga od odpowiedzialnego instalatora właściwego umiejscowienia urządzenia na zewnątrz budynku. O ile urządzenia są hermetyczne problem nie występuje, ale w przypadku rozszczelnienia instalacji chłodniczej gaz wydostając się opadnie w najbliższym sąsiedztwie urządzenia. Z tego względu ważne jest aby zachować odpowiednią odległość od studzienek, drzwi wejściowych, czy okien. Niestety nie zawsze pamiętają o tym sprzedawcy urządzeń, czasem wręcz bagatelizują te kwestie wskazując, że nowe lodówki też zawierają propan (izobutan), niestety zapominają wspomnieć o ilościach tego gazu. W lodówkach jest około 100 gramów izobutanu, a w pompach ciepła około 1000 gramów propanu. Jak widać zatem zastosowany czynnik w pompie ciepła ma znaczenie w kwestii miejsca jej montażu.

 

19. Czy świadectwo energetyczne podaje zużycie prądu przez pompę ciepła?

Dobrze wykonane świadectwo, czyli takie, które sporządza audytor odwiedzający budynek, dokonujący własnych pomiarów, analizujący budowę przegród oraz parametry okien w dość dużym przybliżeniu pomoże nam określić zużycie prądu przez pompę ciepła. W świadectwie pojawiają sie takie wartości jak EU, EK i EP, z których EU jest wartością stanowiącą podstawę do wyliczenia EK z uwzględnieniem sprawności naszego źródła ciepła, a EP wartością zależną od sposobu wytwarzania energii jaką zużywa nasze źródło ciepła, wyliczoną z EK. Jak widać zatem, z punktu widzenia użytkownika najważniejsze parametry to EU i rzeczywista sezonowa sprawność źródła ciepła.
Należy zaznaczyć, że w rozporządzeniu ustalającym sposób sporządzania świadectwa energetycznego przyjęta uniwersalna sprawność dla pomp ciepła jest dosyć niska i w przypadku jej wykorzystania przez audytora ilość energii końcowej EK może być zawyżona w stosunku do pompy ciepła jaką chcemy zainstalować. Przykładowo sprawność pompy według rozporządzenia to 2,6 choć w przypadku oszczędnej pompy ciepła i ogrzewania podłogowego sezonowa sprawności może przekroczyć 4,5 czyli budynek dla którego wartość EU wynosi 26000 kWh może w świadectwie mieć wartość EK równą 10000kWh (sprawność z rozporządzenia) lub EK równe 5777 kWh (sprawność wybranej pompy).
Świadectwo energetyczne nie podaje nam zatem zużycia prądu przez pompę ciepła, ale jest podstawą do jego wyliczenia.

 

20. Czy opłaca się montować pompy hybrydowe?

Pompa hybrydowa to taka, która oprócz komponentów typowej pompy ciepła posiada zintegrowany piec gazowy. Inaczej sprawę ujmując są to dwa źródła ciepła połączone w jednej obudowie, które mogą ze sobą współpracować lub działać samodzielnie. W założeniach takie urządzenie ma oferować oszczędności w bardzo niskich temperaturach, kiedy pompa ciepła pracuje z najmniejsza sprawnością. Wadą tego rozwiązania jest bardzo ograniczony zakres temperatur, w których piec gazowy ma przewagę nad pompą ciepła.
Z obliczeń zaprezentowanych przez firmę Panasonic wynika, że przy ogrzewaniu podłogowym wykorzystującym jako źródło ciepła trójfazową pompę Panasonic 9kW generacj H (model obecny na rynku od 2018 roku) przewaga kosztowa ogrzewania gazowego pojawia się dopiero przy temperaturach poniżej -5C, które to temperatury występują w III strefie klimatycznej w okresie grzewczym przez mniej niż 5% czasu. Oczywiście wyniki te są aktualne dla konkretnych cen nośników (Gaz - 2,86PLN/m3, a prąd - 0,75PLN/kWh średnia w taryfie G12w), jednak ogólna oszczędność wygenerowana na korzystaniu z gazu jest tak niska, że nie pokrywa kosztów dodatkowych przeglądów instalacji gazowej, czy też spalinowej. Trochę korzystniej wypada porównanie w przypadku ogrzewania grzejnikowego gdziw wyższa temperatura zasilania skutkuje niższą sprawnością pompy ciepła. W tym przypadku dla wspomnianego przykładu oszczędność generowana przez piec gazowy występuje w 10% czasu trwania sezonu grzewczego.
Osoby, ktore upatrują w gazie alternatywy w przypadku braku zasilania prądem muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że obecnie produkowane piece gazowe jak i pompy hybrydowe nie działają bez zasilania prądem.
Dla kogo zatem jest opłacalne montowanie pomp hybrydowych? Taką grupą będą posiadacze domów położonych w najzimniejszej strefie klimatycznej, korzystający z ogrzewania grzejnikowego, a także osoby posiadające budynki, w których występują gwałtowene zmiany zapotrzebowania na ciepło np. pensjonaty. Pompa hybrydowa to urządzenie, które potrafi skokowo zwiększyć swoją wydajność (włączenie się pieca gazowego), a tym samym zapewnić dodatkową moc, wtedy kiedy jest to chwilowo potrzebne, bez ryzyka przewymiarowania pompy ciepła skutkującego niekorzytną pracą sprężarki.

 

21.Ile prądu zużyje pompa ciepła w moim budynku ?
Z tym pytaniem spotykamy się przy każdej ofercie montażu pompy ciepła. W nowych budynkach można posłużyć się świadectwem charakterystyki energetycznej, z zastrzeżeniem iż musi być to świadectwo wykonane rzetelnie dla naszego budynku, a nie wydruk otrzymany po wprowadzeniu danych na stronie internetowej. W przypadku budynków już eksploatowanych można posłużyć się danymi zużycia z poprzednich sezonów, choć wiele będzie zależało od faktycznej sprawności źródła ciepła i rzeczywistej kaloryczności nośnika energii. Jak więc widać, brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wykonanego przez specjalistę, pozwala określić zużycie prądu przez pompę ciepła z przybliżeniem. Znając zapotrzebowanie budynku na ciepło w kWh/rok można przyjąć, że pompa ciepła zużyje okoo 4,5 razy mniej energii elektrycznej przy ogrzewaniu podłogowym i 3 razy mniej przy grzejnikach.
Przykład: budynek z piecem kondensacyjnym zużywa na sezon 700m3 gazu, czyli realne zapotrzebowanie to około 6400kWh energii, co przekłada się na 1400kWh zużycia prądu przy ogrzewaniu podłogowym i około 2000kWh przy ogrzewaniu z grzejnikami.

 

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ - ODPOWIEMY

 

  +48 731 650 900