Zgodnie z obowiązujacymi przepisami montaż, obsługa i likwidacja urządzeń zawierających gazy powodujące efekt cieplarniany jak również gazy zubożające wartstwę ozonową,

może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowany personel reprezentujący firmę posiadającą stosowny certyfikat.

Nasza firma dysponuje wszelkimi wymaganymi certyfikatami, odpowiednimi urzadzeniami oraz przeszkolonym personelem.

Jeśli jesteście Państwo na początkowym etapie budowy i rozważacie montaż urządzeń klimatyzacyjnych lub pompy ciepła powietrze-woda zachęcamy do wykonania prac instalacyjnych przed ostatecznymi pracami wykończeniowymi. Odpowiednie planowanie ograniczy koszty oraz poprawi estetykę rozwiązań. W przypadku kiedy macie Państwo wątpliwości i pytania w tym temacie prosimy o kontakt telefoniczny.